top of page

Kullanıcı Sözleşmesi

1. GİRİŞ
İşbu belge (aşağıda bahsedilen diğer tüm belgelerle birlikte) internet sitesinin kullanımına ve işbu internet sitesi yoluyla ürünlerin satın alınmasına dair hüküm ve koşulları belirler (aşağıda "Koşullar" olarak anılacaktır).
Müşteri internet sitesini kullanmadan önce Koşulları, Çerez Politikamızı ve Gizlilik Politikamızı (hepsi birlikte "Veri Gizliliği Politikası" olarak anılacaklardır) okunmalıdır.
Bu internet sitesini kullandığınızda veya internet sitesi üzerinden sipariş verdiğinizde siz değerli müşterimiz, işbu Koşullara ve Veri Gizliliği Politikasına uymak konusunda açık rıza gösterdiğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz. Müşteri, tüm Koşulları ve Veri Gizliliği Politikasını kabul etmediği takdirde internet sitesini kullanmamalıdır. İşbu Koşullar ve Veri Gizliliği Politikası değiştirilebilir. Bunları düzenli olarak okumak müşterinin sorumluluğudur ve müşteri internet sitesini kullandığında veya sözleşmeyi oluşturduğunda (aşağıda açıklandığı şekilde) yürürlükte olan “Koşullar ve Veri Gizliliği Politikası” müşteri için geçerli olacaktır.
2. BİLGİLERİMİZ
İşbu internet sitesi yoluyla yapılan mal satışları, Fulya Mahallesi Özbaş Sokak Şenyıgıt Apartman No:22 İç Kapı No:4/Şişli/İstanbul adresinde yerleşik, 916327 sicil numarasıyla İstanbul Ticaret Sicilinde kayıtlı ve 5130814802 (Bundan sonra BE MURPHY olarak anılacaktır) numarasıyla Büyük Mükellefler Vergi Dairesinde kayıtlı bir Türk Şahıs Şirketi olan Elif Berfu Karakaş tarafından Be Murphy ismiyle gerçekleştirilir.
3. İNTERNET SİTESİNDEKİ BİLGİLERİNİZ VE ZİYARETLERİNİZ
Müşterinin istediği ürünü satın alabilmesi için kişisel bilgilerini paylaşması gerekmektedir. Be Murphy ile paylaştığınız bilgiler veya kişisel veriler Veri Gizliliği Politikası uyarınca işlenir. Müşteri internet sitesini kullandığında Be Murphy ile paylaştığı tüm bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu teyit ederek işbu bilgilerin ve kişisel verilerin işlenmesini kabul etmiş sayılır.
4. İNTERNET SİTESİNİN KULLANIMI
İnternet sitesini kullanarak ve/veya internet sitesi yoluyla herhangi bir sipariş vererek, müşteri;
1. İnternet sitesini yalnızca meşru talepler veya siparişler için kullanmayı,
2. Gerçekçi olmayan, asılsız veya sahte siparişler vermemeyi; Be Murphy’nin böyle bir siparişin yapıldığına dair makul bir kanaati olduğunda, Be Murphy’nin siparişi iptal etme ve konuya ilişkin ilgili yetkilileri bilgilendirme hakkına sahip olduğunu,
3. Be Murphy’edoğru ve güncel e-posta, posta ve/veya diğer iletişim bilgilerini sunmayı ve gerekli olması durumunda Be Murphy’nin bu bilgileri müşteri ile iletişim kurmak için kullanabileceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiş olur. (Veri Gizliliği Politikası bakınız). Müşterinin, siparişi tamamlamak için ihtiyaç duyulan bilgilerin tümünü Be Murphy’e vermediği hallerde, sipariş tamamlanamayabilir. Müşteri internet sitesi yoluyla sipariş verdiğinde en az 18 yaşını tamamlamış
olduğunu ve yasal olarak temyiz kudretini haiz sözleşme kurmaya muktedir olduğunu onaylamaktadır.
5. HİZMETLERİN KULLANILABİLİRLİĞİ
Bu internet sitesinde sunulan ürünler yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde teslimat için uygundur.
6. SÖZLEŞMENİN KURULMASI
Bu ön bilgilendirmede ve web sitesinde yer alan bilgiler bir satış teklifi değil, bir işleme daveti teşkil eder. Siparişiniz tarafımızca açıkça kabul edilene kadar Be Murphy ürünleri satışı ile ilgili olarak Be Murphy ile aranızda herhangi bir sözleşme olmayacaktır. Teklifiniz kabul edilmezse ve hesabınızdan ücret alınmışsa, bu tutarın tamamı geri ödenecektir. Müşteri, sipariş vermek için, online satın alma sürecini izlemeli ve "Ödemeyi Onayla" seçeneğini tıklamalıdır. Bunu yaptıktan sonra müşteri, siparişin alındığını onaylayan bir e-posta alır ("Sipariş Onayı"). Daha sonraki ikinci bir e-postada siparişin kabul edildiği ve gönderilmekte olduğu ("Teslimat Onayı") müşteriye bildirilir. Be Murphy tarafından böyle bir onay müşteriye sunulmamış ise sözleşme kurulmamış sayılır. Daha sonra ikinci bir e-posta ile siparişin kabul edildiğine ve gönderildiğine dair bir onay gönderilir ("Teslimat Onayı"). Bu teyidin tarafımızca size sağlanmaması durumunda, Sözleşme oluşmaz.
7. ÜRÜNLERİN BULUNABİLİRLİĞİ
Tüm siparişler stoklarda bulunabilir olmasına bağlıdır. Tedarik sıkıntısı yaşandığında veya ürün artık stokta olmadığında, Be Murphy müşteriye sipariş edebileceği benzer veya daha farklı kategori ve değerde ikame ürünler hakkında bilgi verme hakkını saklı tutar. Müşterinin ikame ürünleri sipariş etmek istememesi halinde istenmeyen ikame ürün için ödemiş olduğunuz tutarı Be Murphy müşteriye iade eder.
8. SİPARİŞİN REDDİ
Be Murphy’nin internet sitesinden herhangi bir ürünü geri çekme ve/veya internet sitesindeki herhangi bir materyali veya içeriği kaldırma veya düzeltme hakkı her daim saklıdır. Be Murphy kendisine iletilen tüm siparişleri işlemek için tüm makul çabayı sarf edecek olsa dahi bir siparişi aldıktan veya müşteriye “Sipariş Onayı” gönderdikten sonra olağandışı durumların meydana gelmesi halinde siparişi yerine getirmeyi veya onaylamayı reddetme hakkını her zaman saklı tutar. Be Murphy, müşteriye veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı, internet sitesinden herhangi bir ürünü geri çektiği, herhangi bir materyali veya içeriği kaldırdığı veya düzelttiği ya da siparişi aldıktan veya “Sipariş Onayını” gönderdikten sonra onu yerine getirmeyi veya onaylamayı reddettiği için sorumlu tutulamaz.
9. TESLİMAT
Be Murphy, stoktaki bulunabilirliğe bağlı olarak (yukarıdaki 7. maddeye bakınız) ve herhangi bir olağandışı durum olmadığı müddetçe, Teslimat Onayı’nda listelenen ürünlerin siparişlerini “Teslimat Onayı’nda” belirtilen teslimat tarihine kadar, tahmini teslimat tarihi belirtilmeyen siparişleri ise “Sipariş Onay” tarihinden itibaren en fazla (otuz) 30 gün içinde teslim eder. Ürünlerin
tedarikinin Be Murphy’nin kontrolü dışında bir durum sebebiyle gecikmesi halinde Be Murphy müşteriyi mümkün olan en kısa zamanda durumdan haberdar eder ve gecikmenin etkisini en aza indirmek için önlemler alır. Be Murphy kontrolü dışında bir durum sebebiyle yaşanan gecikmeler konusunda sorumlu olmaz. Ancak çok ciddi bir gecikme riski olduğunda müşteri Be Murphy’ye ulaşarak sözleşmeyi sonlandırabilir ve müşteri ödemesini yaptığı ancak teslim almadığı ürünlere ilişkin parasını geri alabilir. İşbu Koşullar bağlamında, "teslimat" veya "teslim edildi" durumlarının oluşması için müşterinin veya ürünlerin zilyetliğini edinecek müşteri tarafından belirlenmiş üçüncü bir kişinin ürünü teslim almış olması gerekir ki bu durum, belirtilen teslimat adresinde ürünlere ait alındı belgesinin imzalanmasıyla ispat edilebilir.
10. TESLİM EDEMEME HALİ
Teslimat mümkün olmazsa ürün/ler depoya iade edilir. Teslimatın mümkün olmaması halinde müşteri, siparişe konu ürünün nerede olduğuna ve teslimatı nasıl yeniden ayarlayabileceğine ilişkin bilgilendirilir. Müşteri kararlaştırılan zamanda teslimat konumunda olmazsa anlaşılacak diğer bir uygun günde teslimatı yeniden düzenlemek için Be Murphy ile irtibata geçmelidir. Siparişe konu ürün teslimat adresine getirilip de Be Murphy’dan kaynaklı olmayan bir sebepten ötürü teslimat gerçekleşmez ve müşteri takip eden on beş (15) gün içinde teslimat için Be Murphy ile iletişime geçmezse müşterinin sözleşmeye aykırı davrandığından bahisle sözleşme feshedilebilecektir. Sözleşmenin sonlandırılmasının sonucu olarak, teslimat masrafı dahil (Be Murphy’nin sunduğu olağan teslimat yöntemi dışında müşterinin istediği herhangi bir teslimat yönteminden kaynaklanan ek masraflar hariç olmak üzere) Be Murphy, müşteriden aldığı bütün ödemeleri herhangi bir makul olmayan gecikme olmaksızın her halükarda, işbu sözleşmenin sonlandırılmasından sonraki on dört (14) gün içinde müşteriye iade edecektir. Müşteri sözleşmenin sonlandırılmasından kaynaklanan nakliye işleminin ek maliyeti olabileceğini ve Be Murphy’nin bu maliyeti müşteriye yansıtma hakkına sahip olacağını unutmamalıdır.
11. RİSK VE MÜLKİYET
Be Murphy’nin belirlediği kurye/kargo şirketi ile teslimatı müşteri kabul ettiği müddetçe teslimata kadar ürünlere ilişkin her türlü yarar ve hasar Be Murphy’nin sorumluluğunda olacaktır. Ürünlerin mülkiyeti söz konusu ürünün müşteriye veya teslimat adresinde bulunan kişiye tesliminden itibaren müşteriye geçer. (Mülkiyetin devri)
12. FİYAT VE ÖDEME
Ürünlerin fiyatı internet sitesinde belirlendiği şekildedir. Be Murphy internet sitesindeki tüm fiyatların doğru olduğundan emin olmak için elinden geleni yapmasına rağmen bu konuda hatalar meydana gelebilir. Müşterinin sipariş ettiği ürünlerin fiyatında bir hata bulunması durumunda Be Murphy müşteriyi mümkün olan en kısa sürede bilgilendirerek müşteriye siparişi doğru fiyat üzerinden onaylama veya siparişini iptal etme seçeneklerini sunar.
Be Murphy müşteriye ulaşamazsa siparişi iptal edilmiş kabul ederek ürünler için ödeme yapılan miktar müşteriye iade edilir. Fiyatlandırma hatası bariz ve kesinse ve internet sitesinde kayıtlı ürün fiyatının bariz bir şekilde hatalı fiyat olduğu anlaşılabilecekse, Be Murphy ürünleri müşteriye hatalı (normalde olması gerekenden daha düşük) fiyattan (müşteriye teslimat onayı gönderdikten sonra
dahi) satış işlemini tamamlama yükümlülüğünde olmayacaktır. İnternet sitesindeki fiyatlara KDV ve vergiler dahildir, ancak teslimat ücreti dahil değildir. Fiyatlar herhangi bir zamanda değişikliğe uğrayabilir ancak (yukarıda belirtilenler hariç olmak üzere) müşteriye “Sipariş Onayı” gönderildiği durumlarda fiyat değişiklikleri siparişleri etkilemeyecektir. Bu sebeple (yukarıda belirtilen durum haricinde) önceki siparişlere ilişkin fiyatların yeniden düzenlenmesine izin verilmemektedir. Müşteri alışverişi tamamladığında satın almak istediği tüm ürünler alışveriş sepetine eklenir, sonraki adım ise siparişi sonlandırma ve ödeme işlemidir. Bunu yapabilmek için müşteri satın alma sürecine ilişkin adımları izlemeli, her adımda talep edilen bilgileri tamamlamalı veya onaylamalıdır. Ayrıca müşteri satın alma süreci boyunca ödeme işlemi öncesinde sipariş ayrıntılarında değişiklik yapabilir. Sipariş tamamlandıktan sonra ve ödemenin müşteri tarafından teyit edilmesinden önce satın alınan ürüne ilişkin temel nitelikleri ürünün tüm vergiler dahil toplam fiyatı, cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler veya istisnai olarak cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda müşterinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi sipariş özeti şeklinde müşterinin dikkatine sunulur. Müşterinin kayıtlı bir kullanıcı olması halinde, müşteri kendisine ait bütün siparişlerin detayına "Hesabım" bölümünden ulaşılabilir. Ödemeler internet sitesinde ve uygulamalarda gösterilen ödeme yöntemleri kullanılarak kredi kartları ve debit kartlar aracılığıyla yapılır. Be Murphy müşterinin siparişi aldığında işlemi tamamlamak için yeterli kullanılabilir limit bulunduğunu teyit etmek için müşterinin kartında provizyon talep edilir. Ödemeye ilişkin tahsilat Be Murphy tarafından siparişin onaylandığı anda yapılacaktır. Müşteri "Ödeme Onayı" düğmesini tıkladığında kullanılan kredi kartının sahibi olduğunu veya kredi çeki kartının yasal hamili olduğunu doğrulamış ve onaylamış sayılır. Kredi kartları kartı veren kurum tarafından doğrulamalara ve yetkilendirmelere tabidir; fakat müşterinin kartını veren kurumun Be Murphy’ya ödeme yetkilendirmesi vermemesi halinde herhangi bir gecikmeden veya teslim etmeme durumundan dolayı Be Murphy yükümlü olmayacaktır ve sözleşmeyi tamamlaması mümkün olmayacaktır. Mağazalarda bulunan elektronik cihazlar kanalıyla sipariş verme ve bu siparişler için ödeme yapma; Eğer sipariş Türkiye’de bulunan Be Murphy satışı sağlayan mağazalarda mevcut elektronik cihazlardan biri vasıtasıyla yapılıyorsa, mutlaka bu cihazlarda açıklanan satın alma sürecine ilişkin adımlar takip edilip her adımda gereken bilgiler tamamlanmalı/doğrulanmalıdır. Siparişe ilişkin detayları satın alma işlemi sırasında ödeme yapmadan önce değiştirebilirsiniz. Ödeme yükümlülüğünden hemen önce ürünün temel özellikleri, fiyatı, cayma hakkı ve bu hakkın nasıl kullanılacağını ve haktan nasıl vazgeçilebileceğini içeren bir sipariş özeti tarafınıza sağlanacaktır. Siparişin cihaz ekranında bulunan ilgili sayfadaki ‘’Ödemeye Onay Ver’’ yazan butona tıklanması ile verilmiş sayılacak ve sipariş verildiği takdirde ödeme yükümlülüğü altında olacaksınız. Ödeme internet sitesinde ve uygulamalarda görünen ödeme araçları, kredi kartı ve debit kartları üzerinden yapılabilir. Kartın geçerliliğin kontrol edilmesi ve onaylanmasıyla ilgili yukarıdaki koşullar uygulanacaktır. Ayrıca siparişiniz için ödeme yapmak adına size kasada ödeme seçeneği de sunulabilir. Bu halde ödemenizi mağazalarda mevcut olan herhangi bir ödeme aracı ile yapabilirsiniz.
13. FATURA
Fatura düzenlenir ve müşterinin alışveriş yaptığı eposta adresine gönderilir. Be Murphy fatura konusunda efatura/e-arşiv mevzuatına uygun diğer usullerin uygulanması hakkını saklı tutar.
14. HEMEN ÖDE
Hemen Öde özelliği (bundan sonra "Hemen Öde" olarak anılacaktır) müşterinin her satın almada teslimat, fatura ve ödeme bilgilerini girmesine gerek kalmadığı için bu internet sitesinde alışveriş yapma sürecini kolaylaştırır. “Hemen Öde”, “Sepeti Görüntüle” bölümünde müşterinin erişimine sunulur. “Hemen Öde” seçeneğini kullanmak için müşteri ödeme yapacağı kredi kartı ve/veya banka kartı bilgilerini kaydetmelidir. Müşteri herhangi bir siparişinde "kart bilgilerimi kaydet" seçeneğini tıklayarak Be Murphy tarafından kabul edilen herhangi bir kartla ödeme yaparken söz konusu işlemi gerçekleştirebilir. Böylece kart numarası, kart üzerinde göründüğü haliyle kart sahibinin adı ve kartın son kullanma tarihi kaydedilir. Müşterinin kart bilgilerini kaydetmek ve “Hemen Öde” özelliğini kullanmak için “Veri Gizliliği Politikasını ve Koşulları” kabul etmesi gerekecektir. Müşteri “Hemen Öde” özelliğini kullanmayı kabul ettiğinde satın alımlarda ödemenin bu özelliğe bağlı karttan alınması hususunda Be Murphy’yı yetkilendirir. Kart kullanımı her durumda müşteri ile kartı veren kurum arasında anlaşılan koşullara tabidir. “Hemen Öde” özelliğinde müşteri istediği sayıda karta ilişkin kart bilgilerini kaydedebilir ancak bunu yapmak için her biriyle en az bir defa ödeme yapmış olması gerekir. Müşteri birden fazla kart için kart bilgisi kaydetmek istiyorsa bilgileri en son kaydedilen kart "Tercih Edilen Kart" olacaktır ve varsayılan olarak “Hemen Öde” alışverişlerinin ödemesi buradan tahsil edilecektir. Ancak müşteri internet sitesinin “Hesabım” bölümünde tercih edilen kartı her zaman değiştirebilir. “Hemen Öde” özelliğini kullanmak için müşterinin tek yapması gereken “Alışveriş Sepeti” bölümünde görülen "Hemen Öde" düğmesini tıklamaktır. Düğmeye bastıktan hemen sonra satın alma işlemi için teslimat, fatura ve ödeme bilgilerini içeren bir ekran görünecektir. Bu ekranda görünen bilgiler değiştirilemez, bu sebeple şayet ekranda hatalı bilgi varsa müşteri satın alma işlemini tamamlamamalıdır. Farklı bilgiler kullanarak satın alma işlemi gerçekleştirmek için müşteri “Hemen Öde” özelliğini kullanmamalıdır. İnternet sitesinin “Hesabım” bölümünden “Hemen Öde” ile bağlantılı “Tercih Edilen Kart” değiştirilebilir.
15. ÜYE OLMADAN SATIN ALMA
İnternet sitesinde üye olmadan ürün satın alma özelliği de mevcuttur. Bu tür bir satın alma işleminde müşteriden yalnızca siparişin işlenmesi için gerekli bilgiler istenmektedir. Müşteri satın alma sürecini tamamladığında kullanıcı olarak kayıt olma veya kayıt olmadan kullanıcı olarak devam etme seçenekleri sunulur.
16. KATMA DEĞER VERGİSİ
Geçerli mevzuat hükümleri uyarınca internet sitesinden yapılan tüm satış işlemleri müşterinin onayına tabi olan uygulanabilir nihai muafiyetler hariç olmak üzere Katma Değer Vergisine (KDV) tabidir.
17. İADE POLİTİKASI
17.1. Kanuni Cayma Hakkı Cayma Hakkı Müşteri sözleşmenin kurulmasını müteakip on dört (14) gün içinde, herhangi bir neden belirtmeksizin, ve cezai şart ödemeden cayma hakkına sahiptir. (Aşağıdaki madde 17.3'te belirtilen cayma hakkının kullanılamayacağı ürün grubu için düzenlenen sözleşmeler hariç olmak üzere). Satın alınan ürünler anlaşmalı kargo şirketleri aracılığıyla
(halihazırda Aras Kargo ile anlaşılmış olup değişiklik gösterebilir iade sürecine satıcı tarafından anlaşmalı kargo bilgisi ayrıca da verilecektir) iade edilebilir. Cayma süresi müşteri veya müşterinin belirlediği üçüncü bir kişi (kurye dışında) tarafından ürünlerin zilyetliğini devraldıktan on dört (14) gün sonra ya da tek sipariş ile birden fazla ürünün ayrı ayrı teslim edildiği durumda müşteri veya müşterinin belirlediği üçüncü bir kişi (kurye dışında) tarafından en son ürünün zilyetliği devraldıktan on dört (14) gün sonra sona erer. Bu cayma hakkını kullanabilmek için müşteri cayma hakkını kullanmak istediğini ve sözleşmeyi fesih kararını Be Murphy'e yazılı bildirim yaparak bildirmelidir. Ayrıca Fulya Mahallesi Özbaş Sokak Şenyıgıt Apartman No:22 İç Kapı No:4/Şişli/İstanbul adresine yazılı bildirim göndermek suretiyle de müşteri cayma hakkını kullanmak istediğine ilişkin Be Murphy’i bilgilendirebilir. Müşterinin cayma hakkının süresinde kullanabilmesi için hakkın kullanım süresi bitmeden önce cayma hakkını kullanmak istediğine dair Be Murphy’i bilgilendirmesi yeterlidir. Cayma hakkının kullanımı halinde ürünün iadesi cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirim tarihinden itibaren on (10) gün içinde işbu sözleşmenin 17.3 maddesine uygun olarak kargo yoluyla yapılabilir. Müşteri, herhangi bir sorusu olması halinde, internet sitesinde yer alan iletişim bölümündeki araçlar ile satıcıya mesaj göndererek ulaşabilir. Geri ödeme her hangi bir gecikme olmaksızın cayma hakkının kullanımına dair bildirimin alınmasından itibaren on dört (14) günü geçmeyecek şekilde yapılır. Müşterinin tercih ettiği iade yöntemine bakılmaksızın kargo yoluyla iadeler Be Murphy’nin seçtiği bir kurye tarafından yapılmazsa Be Murphy’nin maruz kalacağı ekstra masraflar müşteriye geri ödenecek miktara dahil edilmeyecektir. Siparişinizin teslimatını takiben; yasal ya da sözleşmeden doğan cayma hakkını kullanmak istediğiniz ve Be Murphy tarafından sunulan iade seçeneklerinden herhangi birini kullanmadığınız (şirket tarafından belirlenen kurye şirketi dışında) takdirde; iade edilecek ürünlerin transferini müşterinin kendisinin organize ederek kendi kurye şirketi vasıtası ile göndermesi durumunda, Be Murphy tarafından kaynaklanmayan sebeplerden dolayı söz konusu iadelerde meydana gelebilecek zarar ve risklerden sorumluluk tamamen tarafınıza ait olacak olup, bu şekilde iadelerden Be Murphy kesinlikle sorumlu olmayacaktır. Buna ek olarak, Be Murphy tarafından sunulan iade seçeneklerinden herhangi birini kullandığınızda iade paketinin içeriğinden sizin sorumlu olacağınızı bilgilerinize sunarız. İade paketinin içeriğinde Be Murphy tarafından kaynaklanmayan bir hata olması durumunda paketin tarafınıza iadesinin yapılacağını ve ilgili masraflardan sizin sorumlu olacağınızı bilgilerinize sunarız. Her halükârda bu maddedeki hiçbir şey yasal haklarınızı etkilemeyecektir. Cayma hakkını kullanmanın sonuçları Müşterinin sözleşmeyi feshetmesi halinde madde 17.3'te aksinin belirtildiği durum hariç olmak üzere, Be Murphy müşteriden aldığı bütün ödemeleri teslimat masrafları da dahil (Be Murphy’nın sunduğu en az maliyetli olan standart teslimat türü dışında bir teslimat türü seçildiğinde ortaya çıkacak ek masraflar hariç) müşteriye iade eder. Be Murphy müşterinin satın alma işlemi için kullandığı ödeme yönteminin aynısını kullanarak geri ödeme yapar ve hiçbir durumda böyle bir geri ödemenin sonucunda müşteri herhangi bir ek ücret ödemeyecektir. Müşteri, Be Murphy’ye ürünleri Be Murphy tarafından belirlenen kargo şirketine herhangi bir gecikme olmaksızın, cayma hakkının kullanımına dair bildirimden itibaren on (10) günü geçmeyecek şekilde iade etmelidir. Müşteri bu on (10) günlük süre sona ermeden ürünleri geri göndermeli veya iade etmelidir. Müşteri yalnızca ürünlerin mahiyeti, özellikleri ve işleyişi için gerekli olan herhangi bir kontrolün ötesine geçen değer azalmalarından sorumlu olur. 17.2 Sözleşmesel Cayma Hakkı Yukarıda madde 17.1'de anılan kanuni cayma hakkından ayrı olarak, herhangi bir neden belirtmeksizin sipariş gönderi
tarihinden itibaren otuz (30) gün içerisinde ürünleri iade etme hakkı müşteriye tanınmaktadır. Sözleşmesel cayma hakkı kapsamında yapılacak iadelerde, iadenin Be Murphy’nin belirlediği kargo ile gerçekleştirilmesi halleri saklı kalmak üzere, ürün iadesine ilişkin yüklenilen masraflar müşterinin sorumluluğundadır. Müşteri sözleşmeden doğan cayma hakkını yukarıdaki madde 17.1’deki usule uygun olarak kullanabilir. Ancak müşteri cayma hakkının kullanılabileceği sürenin sonunda Be Murphy’ya bildirmeli ve her durumda sipariş gönderi tarihinden itibaren otuz (30) günlük süre içinde ürünleri teslim etmelidir. Geri ödeme herhangi bir gecikme olmaksızın, cayma hakkının kullanımına dair bildirimin alınmasından itibaren on dört (14) günü geçmeyecek şekilde yapılacaktır. Be Murphy geri ödemeyi satın alma işlemi için kullanılan ödeme yönteminin aynısını kullanarak yapacaktır. Sözleşmeden doğan bu cayma hakkı kanuni cayma hakkını etkilemez. 17.3 Genel Hükümler (hem kanuni cayma hem de sözleşmesel cayma hakları için geçerlidir, cayma hakkının istisnaları): Aşağıdaki ürünlerden herhangi birinin teslimatına ilişkin sözleşmelerde müşteri cayma hakkını kullanamaz:
1. Müşterinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda özel olarak hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
2. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
3. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların (iç çamaşır, mayo, bikini vb.) teslimine ilişkin sözleşmeler. Müşteri teslimat sonrasında durumlarını, özelliklerini ve işlevlerini saptamak için ürünleri eline alarak kontrol edebilir. Ürünleri kabul edilebilir şekilde kontrol için ele alma mağazalarda makul düzeyde kabul edilebilir bir süreçtir. Eğer müşterinin gözden geçirmek eylemi kabul edilebilir makul düzeyin ötesine geçer ve ürünler hasar görürse ya da değerleri azalırsa bu farkı Be Murphy cayma hakkının kullanımı sırasında müşteriye yapılacak geri ödemeden mahsup edebilir ya da müşteri ürünlerin azalan değerlerine denk bir miktarı Be Murphy’e ödemek durumunda kalabilir. Müşteri ürünleri orijinal paketleri, talimatları ve diğer belgeleriyle Be Murphy’ya iade etmelidir. Her halde müşteri ürünü iade ederken ürün teslim edildiğinde alınan faturayı veya e-fatura/e-arşiv mevzuatının gerektirdiği ilgili belgeleri ürün ile birlikte göndermelidir. Müşteri siparişi aldığında cayma hakkının nasıl kullanabileceğine dair özet bilgi müşteri ile paylaşılacaktır.
İADELER
Kargo yoluyla iade; Müşteri Be Murphy web sitesinden satın alınan herhangi bir Be Murphy ürününü Be Murphy’nın belirlediği kargo şirketinin şubesine iade edebilir. Bunun için müşteri web sitesindeki Hesabım > Siparişlerim> İade bölümündeki talimatları takip etmelidir. Müşteri e mail yoluyla alacağı iade kodu’nu pakete yapıştırmalı ve kargo şubesine teslim etmelidir. Orijinal paketin olmaması halinde müşteri ürünleri farklı bir paket kullanarak tamamen kapatılmış şekilde iade edebilir. Üye olmadan herhangi bir ürün satın alınması halinde iadeyi, siparişle ilgili gönderilen epostalarda belirtilen bağlantılardan giriş yaparak ya da satıcı ile iletişime geçerek talep edebilirler. Müşteri ürünleri Be Murphy’ya alıcı ödemeli olarak iade etmek isterse buna bağlı maliyetlerden sorumlu olabilecektir. Be Murphy ürünleri inceledikten sonra ödenen tutarların geri
ödenmesi için müşterinin hakkı olup olmadığı hususunda müşteriyi bilgilendirecektir. Geri ödeme cayma hakkı yasal süresi içinde kullanıldığında ve ilgili paketi oluşturan tüm ürünler iade edildiğinde yapılır. Geri ödeme mümkün olan en kısa zamanda ve her durumda cayma niyetinin Be Murphy’e bildirildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içinde yapılır. Geri ödeme daima satın alma işleminde kullanılan ödeme yöntemi kullanılarak yapılır. Ürünleri yukarıda belirtilen şekilde Be Murphy’e iade etmenin risklerinden müşteri sorumludur.
17.4 Ayıplı ürünlerin iadesi Be Murphy müşterinin ayıplı ürünlere dair yasal haklarına ek olarak aşağıdaki sözleşmesel hakkı sunmaktadır. Müşteri teslimat sırasında ürünün sözleşmeye uygun olmadığını düşündüğü durumlarda internet sitesindeki iletişim bölümündeki kanallar ile iletişime geçerek ulaşmalıdır. Be Murphy iade edilen ürünü ayrıntılı şekilde inceleyerek makul bir zaman içinde e-posta yoluyla müşteriye ürünü değiştirme veya geri ödeme hakkı (varsa) ile ilgili bir bildirim gönderecektir. Mutad uygulama olarak geri ödeme veya ürünü değiştirmeye ilişkin mümkün olan en kısa zamanda ve her halükarda Be Murphy’nin ayıplı ürünün değiştirilmesi veya geri ödemeye ilişkin müşterinin hakkı olduğunu e-posta yoluyla müşteriye bildirdiği tarihten itibaren on dört (14) gün içinde yapılmaktadır. Ayıp sebebiyle iade edilen ürünlerde ayıp bulunduğu takdirde müşteriye ürüne ilişkin bütün ödemeler, müşteriye ürünü gönderirken oluşan teslimat masrafı ile müşteri ürünü iade ederken oluşan masraflar da dahil olmak üzere geri ödenir. Müşteriden alınan paranın geri ödemesi daima siparişin ödemesini yapmak için müşterinin kullandığı kredi kartına yapılır. Bu hüküm yasal haklarınıza halel getirmeyecektir.
18. SORUMLULUK VE FERAGAT
İşbu koşullarda yer alan hiçbir hüküm hiçbir şekilde aşağıdaki konulara ilişkin Be Murphy’nın sorumluluğunu sınırlandırmaz veya ortadan kaldırmaz:
1. Be Murphy’nin ihmalinden kaynaklı personel ölümü veya yaralanması;
2. Dolandırıcılık veya sahte temsiliyet;
3. Be Murphy’nin sorumluluğunu sınırlandırmasının veya hariç tutmasının veya bunları yapmaya çalışmanın Be Murphy için yasa dışı veya gayrimeşru olabileceği diğer bütün durumlar.
Be Murphy işbu şartlara uymazsa sözleşmeyi ihlal etmenin öngörülebilir sonucu olan veya makul dikkat ve beceri kullanma noksanlığından kaynaklanan müşterinin kayıp ve zararları için sorumlu olur, ancak öngörülemeyen hiçbir kayıp ve zarardan Be Murphy sorumlu değildir. Bir kayıp veya zararın meydana geleceği bariz ise ya da sözleşme yapıldığında hem Be Murphy hem de müşteri meydana gelebileceğini biliyorlarsa örneğin satış sürecinde müşteri bunu Be Murphy ile konuştuysa kayıp veya zarar öngörülebilir addolunacaktır. Be Murphy ticari kayıplar için sorumlu tutulmayacaktır. Be Murphy sadece bireyler ve kişisel kullanım için ürünler sunar. Müşterinin ürünleri herhangi bir ticari iş veya yeniden satış amaçlı kullanması halinde Be Murphy herhangi bir kazanç kaybı, iş kaybı, iş kesintisi veya iş fırsatı kaybından dolayı müşteriye karşı sorumlu olmayacaktır ve müşteri de ticari kayıplarıyla ilgili Be Murphy’i sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu internet sitesinden ve dijital bilgilerin depolanması ve aktarımındaki hata potansiyellerinden dolayı, internet sitesinde aksi açıkça belirtilmediği müddetçe, internet sitesinde aktarılan veya ondan elde edilen bilgilerin doğruluğuna ve güvenliğine yönelik Be
Murphy’nin herhangi bir garanti taahhüdü bulunmamaktadır. Müşteriye sözleşmeye uygun olan ürünler sunmak Be Murphy’nin sözleşmesel yükümlülüğüdür. Ancak bu yükümlülüğü etkilemeksizin ve kanunun izin verdiği ölçüde, bu internet sitesinde yayınlanan tüm ürün açıklamaları, bilgiler ve materyaller "göründüğü gibidir" ve herhangi bir açık, dolaylı veya sonuca dair garantiler içermezler. Müşteri olarak sözleşme kurduğunuzda, Be Murphy hukuki yükümlülükleri uyarınca müşteriye göndereceği ürünlerin şu şekillerde olmasından sorumlu olur: (i)ürünler Be Murphy’nin verdiği açıklamalara uygundur ve internet sitesinde belirtilen özelliklere sahiptir, (ii)ürünler benzer ürünlerin olağan kullanım amaçları için uygundur ve (iii)ürünler aynı türdeki ürünlerin normalde sahip olduğu ve kendilerinden makul şekilde beklenen kalite ve performansı gösterir. Be Murphy bu internet sitesinden müşterinin satın aldığı herhangi bir ürünün tatmin edici bir kalitede olduğunu ve onun türündeki ürünlerin genel olarak hizmet ettiği tüm amaçlara makul şekilde uygun olduğunu garanti eder. Hukuken izin verilen en geniş ölçüde fakat müşteri açısından yasal olarak hariç tutulanlar dışında bu internet sitesindeki ürünlerle ilişkili başka herhangi bir açık veya zımni garanti Be Murphy’nin sorumluluğu kapsamında değildir. Be Murphy’nin sattığı ürünler (el yapımı ürünler dahil), genelde ürünlerin imalatında kullanılan malzemelerin doğal özelliklerine sahiptir. Doku, şekil, dikişler ve renk varyasyonları gibi doğal özellikler hata veya kusur olarak sınıflandırılmamalıdır. Bu doğal özelliklerdeki tutarsızlıklar beklenmeli ve makul karşılanmalıdır. Be Murphy’nin yalnızca en iyi kalitede ürünler seçmesine rağmen doğal özellikler kaçınılmazdır ve ürünün kendi görünümünün parçası olarak kabul edilmelidir. İşbu maddedeki hiçbir şey müşterinin yasal haklarını veya sözleşmeden doğan cayma hakkını etkilemez.
19. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN KURALLAR
Müşteri internet sitesinin parçası olarak sunulan bütün materyal ve içerikteki telif hakkının ticari markaların ve diğer bütün fikri mülkiyet haklarının daima Be Murphy’e veya yetkili aracılarına ait olduğunu kabul eder. Müşterinin sunulan içeriği yalnızca açık şekilde Be Murphy’nin veya yetkili aracılarının yetkilendirdiği şekilde kullanmasına izin verir. Bu müşteriyi herhangi bir siparişin veya sözleşme bilgilerinin bir kopyasını almak için gerekli olduğu ölçüde internet sitesini kullanmaktan alıkoymaz.
20. VİRÜSLER, SANAL KORSANLIK VE DİĞER SİBER SUÇLAR
Müşteri virüs, trojan, solucan, mantık bombaları veya kötü amaçlı ya da teknolojik açıdan zararlı olan diğer materyalleri bilerek yükleyerek bu internet sitesini kötüye kullanımından kaçınmayı taahhüt etmektedir. Müşteri bu internet sitesine bu internet sitesini barındıran sunucuya veya internet sitesiyle ilgili herhangi bir sunucu, bilgisayar veya veritabanına yetkisiz erişim ile girmeye çalışmayacaktır sistemi engellemeyecek, bozmayacak, verileri yok etmeyecek veya değiştirmeyecektir. Müşteri hizmet reddi saldırısı veya dağıtılmış hizmet reddi saldırısı yoluyla internet sitesine saldırmayacağını taahhüt eder. İşbu hükmün ihlali halinde müşteri geçerli mevzuatlara göre cezai işleme tabi bir suç işlemiş olabilir. Be Murphy bu tür herhangi bir ihlali ilgili adli ve idari mercilere bildirir ve sanal korsanın kimliğini açığa çıkarmak için ilgili kurum ile işbirliği yapar. Benzer şekilde böyle bir ihlal durumunda müşterinin bu internet sitesini kullanma hakkı hemen sona erer. Be Murphy müşterinin bilgisayarına, ekipmanına, internet sitesini kullanımından kaynaklanan verilere veya malzemelere teknolojik olarak zarar veren herhangi bir
hizmet reddi saldırısı, virüs veya diğer yazılım ve malzemelerden kaynaklanan ya da bu internet sitesinin yönlendirdiği bu tür içeriklerin indirilmesinden kaynaklanan herhangi bir kayıp veya zarardan sorumlu tutulamaz.
21. İNTERNET SİTEMİZDEN BAĞLANTILAR
Be Murphy’nin internet sitesinden üçüncü taraf internet sitelerine veya malzemelerine bağlantılar olabilir; bu bağlantılar yalnızca bilgi verme amaçlıdır ve bu internet sitelerinin veya malzemelerin içeriklerinin kontrolü veya sorumluluğu Be Murphy’ya ait değildir. Benzer şekilde bu tür bağlantıların kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kaybın veya Be Murphyrın yükümlülüğünü Be Murphy üstlenmez.
22. YAZILI İLETİŞİM
Yürürlükteki mevzuat Be Murphy’nin müşteriye gönderdiği bazı bilgilerin ve iletilerin yazılı olmasını gerektirmektedir. Müşteri internet sitesini kullandığında Be Murphy ile iletişimin temelde elektronik olarak yapılacağını kabul eder. Müşteriye e-posta yoluyla ulaşarak veya internet sitesine bildirimler koyarak Be Murphy müşteriyi bilgilendirir. Müşteri sözleşme uyarınca işbu elektronik iletişim yöntemini kabul ettiğini ve müşteriye elektronik olarak sunulan tüm sözleşmelerin, bildirimlerin, bilgilerin ve diğer iletişim yöntemlerinin bu iletişim kanallarının yazılı olmasını gerekli kılan herhangi yasal gerekliliklere uygun olduğunu beyan eder. Bu koşul müşterinin yasal haklarınızı etkilemez.
23. BİLDİRİMLER
Be Murphy’e sunulan bütün bildirimler yazılı olarak yapılmalıdır. Müşteri madde 22'ye bağlı olarak ve orada belirtildiği üzere müşterinin sipariş verirken sunduğu e-posta ya da posta adresi yoluyla Be Murphy’nin müşteriye bildirimde bulunabileceğini açıkça kabul ve beyan eder. Bildirim internet sitesine koyulduğunda hemen, e-posta gönderildiğinde 24 saatte veya mektubun gönderildiği tarihten itibaren 3 gün içinde alınmış uygun şekilde gönderilmiş kabul edilir. Bildirimin ulaştığının kanıtı olarak mektup durumunda mektubun uygun adrese gönderildiği, mühürlendiği ve postaneye verildiği bilgisi, e-posta durumunda e-postanın ilgili e-posta adresine gönderildiği bilgisi yeterli olacaktır.
24. HAKLARIN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİN DEVRİ
Be Murphy ve müşteri arasındaki bu sözleşme Be Murphy ve müşteriyi ayrıca onların haleflerini bağlayacaktır. Müşteri önceden yazılı rıza almaksızın sözleşmeyi ve ondan doğan hak ve yükümlülükleri (garanti hariç) devredemez, atayamaz, başkasının sorumluluğuna veremez veya yönlendiremez. Ancak müşteri, Be Murphy’nin madde 17.4'teki garantisini ürünü edinen kişiye devredebilir. Be Murphy, müşteriden garantinin devredildiği kişinin, ilgili ürünün o an itibariyle sahibi olduğuna dair makul bir kanıt sunmasını isteyebilir, örneğin satın almaya ilişkin kanıt sunmaya da ilk alıcıdan ya da sonraki alıcılardan (geçerli durumda) garantiden doğan hakları malın yeni sahibine aktardıklarını belirten bir mektup veya mektup zinciri alma gibi kanıtlar kabul edilebilir. Be Murphy Sözleşme süresi içerisinde, herhangi bir zamanda, sözleşmeyi, sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri devredebilir, alt-yükleniciye verebilir veya yönlendirebilir. Kuşkuya mahal bırakmamak için bu tür devir, atama, görevlendirme veya yönlendirmeler tüketicinin olarak
yasal haklarını ve sözleşme dahilindeki haklarını etkilemez ya da Be Murphy’nin müşteriye açıkça veya dolaylı olarak vermiş olabileceği garanti veya teminatları iptal etmez, azaltmaz ya da sınırlandırmaz.
25. MÜCBİR SEBEPLER
Be Murphy’nin kontrolü dışında meydana gelen ve işbu sözleşme dahilindeki yükümlülüklerinden herhangi birini gerçekleştirememesine veya geciktirmesine neden olan ve bu itibarla sözleşme tahtında mücbir sebep olarak addolunacak olaylardan Be Murphy sorumlu veya yükümlü tutulamaz. Be Murphy’nin kontrolü dışındaki olaylar makul kontrolün ötesindeki eylem, olay, gerçekleşmeme, çıkarılma veya kazaları içerir ve özellikle şunları (sınırlama olmaksızın) kapsar: 1. Grevler, lokavtlar veya diğer endüstriyel eylemler. 2. Sivil kargaşa, isyan, işgal, terörist saldırısı veya terör saldırısı tehdidi, savaş (ilan edilmiş olsun veya olmasın) veya savaş tehdidi veya savaş hazırlığı. 3. Yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, çökme, salgın hastalıklar veya diğer doğal afetler. 4. Demiryolları, deniz yolları, hava yolları, motorlu taşıtlar veya diğer kamu veya özel nakliye araçlarının kullanımının imkansızlığı. 5. Kamu veya özel sektör telekomünikasyon ağlarının kullanımının imkansızlığı. 6. Herhangi bir hükümetin eylemleri, kararnameleri, mevzuatları, yönetmelikleri veya kısıtlamaları. 7. Herhangi bir kargo, posta veya ilgili diğer nakliye işlerinde grev, çökme ve kazalar. Herhangi bir sözleşme dahilindeki Be Murphy’nin herhangi bir yükümlülüğü, kontrolü dışındaki olay devam ettiği sürece askıya alınır ve bu dönem Be Murphy’nın yükümlülüğü yerine getirme süresine eklenir. Be Murphy, kontrolü dışındaki olayı sonlandırmak veya sözleşme dahilindeki yükümlülüklerine kontrolü dışındaki olaya rağmen gerçekleştirebilmesini sağlayacak bir çözüm bulmak için bütün makul çabayı gösterecektir.
26. FERAGAT
Be Murphy’nin sözleşme süresince müşterinin sözleşme veya diğer hüküm ve şartlar dahilindeki yükümlülüklerinin herhangi birinin tam performansını gerçekleştirmesini sağlayamaması veya sözleşme dahilindeki haklarını veya yasal yolları kullanamaması, bu haklardan veya yasal yollardan feragat ettiği ve müşterinin bu yükümlülüklere uymaktan muaf olduğu anlamına gelmez. Herhangi bir temerrütten feragat, sözleşme veya koşullardan kaynaklanan sonraki temerrütlerden feragat teşkil etmez. Feragat olduğu açıkça beyan edilmediği ve yukarıdaki “Bildirimler” bölümündeki paragrafa uygun olarak yazılı şekilde iletilmediği müddetçe işbu koşulların hiçbirinden feragat edilmiş sayılmaz.
27. BÖLÜNEBİLİRLİK
İşbu koşullar veya sözleşmenin herhangi bir hükmü herhangi bir yetkili kurum tarafından geçersiz, kanunsuz veya yürütülemez olarak belirlenirse, söz konusu geçersiz şart, koşul veya hüküm kalan şart, diğer koşul veya hükümlerden ayrılır ve kalan kısım hukukun izin verdiği ölçüde geçerli olarak kalır.
28. KOŞULLARDA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKIMIZ
Be Murphy zaman zaman bu koşulları güncelleme veya üzerlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Müşteri bu internet sitesini kullandığında veya Be Murphy’den ürün sipariş ettiğinde yürürlükte olan ilkelere ve koşullara bunlarda bir değişiklik yapılmadığı müddetçe tabi olur.
Koşullar veya gizlilik beyanında hukuka veya hükümetin yetkili mercilerinin kararlarına uygun olarak yapılan herhangi bir potansiyel değişim önceden müşteri tarafından yapılan siparişler için de geçerli olacaktır. Bu değişiklik müşterinin yasal haklarını etkilemez.
29. YETKİLİ MAHKEME
Be Murphy zaman zaman bu koşulları güncelleme veya üzerlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. İnternet sitesinin kullanımı ve bu internet sitesi yoluyla ürünlerin satın alınmasına dair sözleşmeler Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İnternet sitesinin kullanımından veya böyle bir sözleşmeden doğan veya onunla alakalı herhangi bir anlaşmazlık Türkiye mahkemelerinin yargı yetkisine tabidir. Be Murphy ile müşteri arasındaki sözleşmeye ilişkin bir anlaşmazlık doğarsa müşteri yetkili Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine gerekli başvuruları yapabilir. İşbu maddedeki hiçbir şey müşterinin bu husustaki yasal haklarını etkilemez.
30. GERİ BİLDİRİM
Müşterinin yorumları ve geri bildirimleri Be Murphy için önemlidir. Müşteri tüm geri bildirim ve yorumları www.bemurphy.co adresindeki kanallardan birisi ile gönderebilir.

bottom of page